2017

Sculptor Raku Masaomi, Museum “Eki” Kyoto, Kyoto.
Sculptor Raku Masaomi, Ishikawa Prefectural Museum of Art, Ishikawa.

2015

Raku Masaomi: Sculpture Works

Solo Exhibition:19-30 May,2015
Kamo-wake-ikazuchi-Shrine, Kyoto.

2014

Hitsu (Stone Box)

Solo Exhibition:13-26 October,2014
Za-Stone Gallery, Tokyo.

2010

Sculpture Works

Solo Exhibition:4-18 December,2010
T’s Gallery, Osaka.

2008

Shiro no Tori:Yukei Mukei no Ruten (White Bird: Metempsychosis of the Visible and the Invisible)

Solo Exhibition:1-10 September,2008
Miyuki Gallery, Tokyo.